Логістика та управління ланцюгами постачання

Форма навчання: вечірня, заочна та вечірньо-заочна

 

Логістика – це ефективний інструмент підвищення

конкурентоспроможності бізнесу

 

Навчально-тематичний план складається з двох модулів:

1. Базовий модуль — Основи логістики – 30 годин

2. Додатковий модуль (2-12), що розкриває одну з функцій логістики – 68 годин

 

Зміст функціональних (додаткових) модулів

Модуль №1 Теоретичні основи логістики та управління ланцюгами постачання

 

1.1. Сутність та концепція логістики

1.2. Логістичні потоки і процеси

1.3. Класифікація і структуризація логістичних систем

1.4. Стратегія логістики і логістичне управління

1.5. Аналіз логістичних систем в морському транспортному комплексі.

 

 

 

Модуль №10 Управління ланцюгами постачання

 

10.1. Економічна сутність управління ланцюгами постачання.

10.2. Інтеграція бізнес-процесів ланцюгів постачання.

10.3. Об’єктний та процес ний підхід до управління ланцюгами постачання.

10.4. Конфігурація логістичної мережі ланцюгів постачання.

10.5. SCOR-моделі ланцюга постачання.

10.6. Економічна ефективність управління ланцюгами постачання.

10.7. DCOR-моделювання як розвиток стандарту SCOR-моделі на прикладі морських кластерних систем

 

 

Цільова аудиторія:

 

1. Фахівці з управління стивідорними компаніями.

2. Фахівці з управління морськими терміналами.

3. Фахівці з управління логістичними процесами виробничих підприємств.

4. Робітники служб матеріально-технічного забезпечення.

5. Робітники складських господарств та підрозділів.

6. Фахівці транспортно-експедиційних компаній.Модулі № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 знаходяться в стадії розробки

 

На кафедрі менеджменту виконуються наукові дослідження по темі

«Розвиток механізмів логістичного управління на підприємствах море господарського комплексу».

 

Окремі результати дослідження опубліковано в наукових статтях:

1. Козирь Б.Ю., Запорожец И.М. Логистические центры в механизмах материально-технического обеспечения судостроительных кластерных систем / Сб., научных трудов НУК, 2016г., №2

2. Фатеев Н.В., Запорожец И.М. Логистическое управление в судостроительных кластерных системах/ Сб., научных трудов НУК, 2014г., №3

 

Фахівці НУК, що займаються науковими дослідженнями з логістики та управління ланцюгами постачання

    Наукові інтереси

Іртищева І.О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

Логістика та управління ланцюгами постачання в АПК

Мочалов О.О.

д.т.н., професор
керівник навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти

Методи і моделі математичного моделювання в логістичних системах

Казарєзов А.Я.

д.т.н., професор, завідувач кафедри морської логістики

Проектування логістичних систем

Фатєєв М.В.

к.т.н., професор, керівник навчально-наукового центру післядипломної освіти

Логістика морського транспортного комплексу

Козир Б.Ю.

к.т.н., доцент

Логістика морських кластерних систем

Запорожець І.М.

к.т.н., доцент

Виробнича логістика

Галь А.Ф.

к.т.н., професор НУК

Логістичний менеджмент

Поткін О.О.

Викладач

Методи і моделі імітаційного моделювання в мікрологістичних транспортних системах

Поткін І.О.

Аспірант

Програмна реалізація алгоритмів управління в мікрологістичних системах

Кобаль Р.А.

магістр

Програмна реалізація алгоритмів управління в мікрологістичних системах