Про ННЦ ПДО

Для реалізації місії на ННЦ ПДО покладено виконання таких функцій:

1. Аналіз потреб в післядипломній освіті на регіональному, національному та міжнародному ринках праці.

2. Визначення потенціалу підрозділів НУК в наданні освітніх послуг з післядипломної освіти на сучасному рівні.

3.Організація методичних розробок для підвищення кваліфікації фахівців в галузях знань та за спеціальностями, що акредитовані в НУК.

4. Підготовка договорів на освітні послуги НУК з післядипломної освіти та їх супроводження .

5. Створення в підрозділах НУК дієвих мотиваційних механізмів для розвитку андрагогічних моделей навчання (освіта дорослих).

6. Проведення наукових досліджень по розвитку механізмів андрагогічної освіти.

7. Організація співробітництва НУК з органами державної влади різного рівня, підприємствами та організаціями різних галузей по розвитку в університеті системи післядипломної освіти.

 

Підвищення кваліфікації - це складова післядипломної освіти, що забезпечує підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань.

 


Відповідно Ліцензії МОН України НУК має право проводити  освітянські послуги з підвищення кваліфікації громадян України за акредитованими галузями знань та  спеціальностями.


 

Навчально-науковий центр післядипломної освіти надає освітні послуги з підвищення кваліфікації за такими темами:

 

Галузь знань Шифр № п/п Тематика підвищення кваліфікації
Механічна інженерія
(спеціальність
суднобудування)

13

(135)

 

13.1

13.2

13.3

13.4

 

Класифікація, сертифікація та нагляд морської технік

Сюрвейєрське обслуговування

Гідрогазодинаміка технологічний процесів

Технологія та організація суднобудівного виробництва

Управління та адміністрування 07

07.1

07.2

07.3

07.4

07.5

07.6

07.7

07.8

07.9

07.10

07.11

Організація та розвиток морських кластерних систем

Управління проектами та програмами

Технології бюджетного управління в бізнес-системах

Управлінський облік

Автоматизація бухгалтерського обліку на платформі 1С:Підприємство

Бізнес-планування в проектах інноваційного розвитку

Морська англійська мова

Логістика та управління ланцюгами постачання

Система нормування праці в суднобудуванні та судноремонті

Управління об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків

Ефективне енергозабезпечення об’єктів ОСББ

  07.12 Імітаційне моделювання в системах підтримки прийняття управлінських рішень
Інформаційні технології 12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Веб-програмування та спеціалізовані мови програмування

Бази даних та знань

ОС Unix/Linux

Екстремальне програмування

Управління програмними проектами