Специальности

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

(п.10 Закону України "Про вищу освіту")

 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

надає такі освітянські послуги:

 

1. ПЕРЕПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ (ДРУГА ВИЩА ОСВІТА)

Спеціальність Термін навчання Форма навчання Кваліфікація
Фінанси і кредит

2 роки

3місяці

заочна спеціаліст з фінансів і кредиту
Облік і аудит

2 роки

3місяці

вечірньо-

заочна

спеціаліст з обліку і аудиту
Економіка підприємства

2 роки

3місяці

заочна спеціаліст з економіки
Менеджмент організацій і адміністрування 2 роки 3місяці заочна спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування
Інформаційні управляючі системи та технології 2 роки 6 місяців вечірньо-заочна інженер-системотехнік
Програмне забезпечення систем 2 роки 6 місяців вечірньо-заочна інженер-програміст
Кораблі та океанотехніка 2 роки
4 місяці
заочна інженер-механік
Теплоенергетика (спеціалізація енергетичний менеджмент) 2 роки 5 місяців заочна спеціаліст з енергетичного менеджменту

 

Зарахування на навчання проводиться за результатами співбесіди відповідно до базової освіти і напрямом перепідготовки.

 

2. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ

 

за такими проблемами:

• інформаційні системи бухгалтерського обліку (1С: Пр-е, Версія 8.2);
• енергозберігаючі технології;
• теорія і практика бізнес-планування;
• нормування праці;
• управління проектами;
• управління в морському транспортному комплексі;
• управління в житлово-комунальному господарстві;
• корпоративне управління;
• безпека життєдіяльності цивільна оборона.

 

Адреса:
540025,м.Миколаїв,
пр. Героїв Сталінграду,9 кім.452, 453
E- mail ipdo@nuos.edu.ua
Телефони: 42-48-00; 39-73-47