Управління проектами та програмами

Тематичний план з підвищення кваліфікації включає такі питання:

 

1. Філософія управління проектами

2. Формування концепції проекту

3. Маркетинг проекту

4. Оцінка бізнесу

5. Управління командою проекту

6. Планування проекту

7. Інформаційні технології управління проектами та програмами

8. Ділова гра «Корпоративна система управління проектами»

 

Цільова аудиторія:

 

• Підприємці, які планують створення і розвиток бізнесу.

• Керівники різного рівня, які планують виконувати функції менеджера проектів.

• Фахівці проектних офісів.

• Професіонали в різних предметних галузях, які планують перейти на посаду менеджера проектів.

Розробка методичного забезпечення та аудиторні заняття проводять висококвалыфыкованы  викладачі, що мають сертифікати Української асоціації проектних менеджерів.

 

Возний О.М.

к.т.н., доцент

Григорян Т.Г.

к.т.н., доцент

 

Запорожец І.М.

к.т.н., доцент

 

 

Чернова Л.С.

к.т.н