Электронная библиотека. Менеджмент организаций

Потишняк О.М. „Маркетинг”

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти
Упорядник Потишняк О.М.:


В.І. Голіков, О.Ю. Єганов, М.В. Фатєєв, В.Д. Чайка, "ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ"

Навчальний посібник. Миколаїв: УДМТУ, 2002.– 232 с.


Сергійчук С.І. "ІНВЕСТУВАННЯ", "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ".

Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисциплін "ІНВЕСТУВАННЯ", "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ".
Копспект лекцій. 2008 р.


П.Гурченков, Г.В.Єфімова, В.Д.Чайка „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”.

Навчально-методичний посібник з дисципліни “Економіка підприємства”.- Миколаїв: Видавництво НУК, 2004.- 85 стор.


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни : "Економіка праці в машинобудуванні"

Для спеціальності: 6.050201 «Менеджмент організацій»


Бондаренко Т.С. „ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” в Інституті після дипломної освіти.