Электронная библиотека. Финансы

Марущак С.М., Контрольна робота з дисципліни "СТАТИСТИКА"


С.М.Марущак „СТАТИСТИКА”. Посібник для самостійної роботи.

Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни “Статистика”.
Миколаїв: Видавництво НУК, 2004.


Потишняк О.М. „Маркетинг”

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти
Упорядник Потишняк О.М.:


О.О.Мільто, О.Ю.Прямков, Я.О.Шойко "КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ".

Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни "КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ".


Сергійчук С.І. "ІНВЕСТУВАННЯ", "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ".

Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисциплін "ІНВЕСТУВАННЯ", "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ".
Копспект лекцій. 2008 р.


Опорний конспект лекцій з дисципліни "ІНВЕСТУВАННЯ". 2009 р.


Сергійчук С.І. "ІНВЕСТУВАННЯ".

Конспект лекцій. 2005 р.


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЕКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

Бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций


П.Гурченков, Г.В.Єфімова, В.Д.Чайка „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”.

Навчально-методичний посібник з дисципліни “Економіка підприємства”.- Миколаїв: Видавництво НУК, 2004.- 85 стор.


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни : "Економіка праці в машинобудуванні"

Для спеціальності: 6.050201 «Менеджмент організацій»


Тести по курсу "Економіка праці"


ЕКОНОМЕТРІЯ.

Конспект лекції. Завдання, приклади, задачі.


Бондаренко Т.С. „ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” в Інституті після дипломної освіти.


Сипко Т.Д., Заботин О.М., Гросіцька О.Е. „ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Економічний аналіз” для студентів (слухачів) спеціальності „Облік і аудит” післядипломної та заочної форми навчання.
Миколаїв, ПДО НУК, 2009. – стор.24