Імітаційне моделювання в системах підтримки прийняття управлінських рішень